تازه های کتابخانه

انگلیسی پایه‌ی نهم(دوره‌ی اول متوسطه)

 • نویسنده: علی قاسمی
 • ناشر: انتشارات بین المللی گاج
 • سال نشر: 1394
 • موضوع: ; زبان انگلیسی -- پرسشها و پاسخها (متوسطه)

فیزیک پایه (شامل مباحث فیزیک 1و 2و 3)‬

 • نویسنده: محمدآهنگر، بهروز نادری‌نژاد
 • ناشر: انتشارات بین المللی گاج
 • سال نشر: 1391‬
 • موضوع: ; دانشگاه‌ها و مدارس عالی -- آزمون‌ها -- ایران

(کمک درسی)علوم چهارم ابتدایی

 • نویسنده: خلیل زاده مصطفی؛مصطفی خلیل زاده
 • ناشر: انتشارات بين المللي گاج
 • سال نشر: 1389
 • موضوع: ; علوم--کتاب های درسی

پرسمان حساب دیفرانسیل و انتگرال1 پیش دانشگاهی

 • نویسنده: صلابیگی ایمان؛ایمان صلابیگی
 • ناشر: انتشارات بین المللی گاج
 • سال نشر: 1389
 • موضوع:

انگلیسی پایه‌ی هشتم (دوره‌ی اول متوسطه)

 • نویسنده: ابوالفضل قنبری
 • ناشر: انتشارات بین المللی گاج
 • سال نشر: ‏‫1393‭‬
 • موضوع: ; زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ (م‍ت‍وس‍طه‌)

علوم اول ابتدایی

 • نویسنده: نادره معدنی.
 • ناشر: انتشارات بین‌المللی گاج
 • سال نشر: ‏‫1392‬‬‬
 • موضوع: ; علوم -- ‏‫آزمون‌ها و تمرین‌ها (ابتدایی)‬

فارسی پایه ی نهم (دوره ی اول متوسطه)

 • نویسنده: مریم کاظمی میقانی
 • ناشر: انتشارات بین المللی گاج
 • سال نشر:
 • موضوع: ; فارسی -- ‏‫پرسش‌ها و پاسخ‌ها (متوسطه)‬‬

دین و زندگی یازدهم

 • نویسنده: رقیه لطفعلیان
 • ناشر: انتشارات بین المللی گاج
 • سال نشر: 1396‬‬
 • موضوع: ; تعلیمات دینی اسلامی ‏‫ -- راهنمای آموزشی (متوسطه)‬

عربی اختصاصی رشته انسانی

 • نویسنده: امیرناصر اسماعیلی
 • ناشر: انتشارات بین المللی گاج
 • سال نشر: ‏‫1395‭‬‬
 • موضوع:

دروس طلایی سوم دبستان

 • نویسنده: ؛پدیدآورندگان: گروه برنامه ریزی و تالیف
 • ناشر: انتشارات کاگو
 • سال نشر:
 • موضوع: ; آموزش ابتدایی -- آزمون‌ها و تمرین‌ها